Utbildning för kunskapsspridning om radikalisering

Utbildningsplanen för kunskapsspridning om radikalisering

och tillhörande material är utformade för att öka lärares, utbildares och ungdomsarbetares förståelse för radikaliseringsprocessen.

Utbildningen omfattar korta föreläsningar och gruppdiskussioner och bygger på en genomgång av relevant forskning och inspirerande praktik. Den ökar medvetenheten om problemet med radikalisering och våldsbejakande extremism, dess mekanismer och den fara det utgör i Europa och för europeiska värderingar.

Utbildningsplan:

Presentation för undervisning: