Team

Ana Janković

tog examen från den juridiska fakulteten vid universitetet i Belgrad och har därefter avlagt den statliga advokatexamen. Hon har varit medlem i Open Communication sedan 2014 och är styrelseledamot sedan 2017. Ana är verksam inom icke-formell utbildning inom områdena (historiska) mänskliga rättigheter och medborgarutbildning, samordnare och konsult inom området ungdomsprojekt för att främja medborgarengagemang och kritiskt tänkande.

Jasmin Elezović

är ordförande för Nätverket för västra Balkan (”Mreža Zapadnog Balkana”). Som utbildare inom icke-formell utbildning har han undervisat och handlett ungdomar i frågor som rör hantering av sociala medier, kommunikation, mediekunskap och socialt entreprenörskap. Jasmin har tagit examen i PR från kommunikationsavdelningen vid Džemal Bijedićs universitet i Mostar (Bosnien och Hercegovina). Han är också stolt ägare av ett traditionellt kafferosteri, ”Cafe de Alma”, i hjärtat av Mostars gamla stadskärna.

Katarina Lazić

utexaminerad från fakulteten för organisations vetenskap inom området information, system och teknik vid universitetet i Belgrad. Hon har varit en aktiv medlem av den frivilligorganisationen Open Communication i tre år och är styrelseledamot sedan 2020. Sedan gymnasiet har hon deltagit i många projekt som syftar till att skydda mänskliga rättigheter, förebygga våld mot kvinnor, förbättra lagstiftningen om HBTQ+-personer, miljöutbildning för grundskoleelever, djurskydd och främjande av veganism.

Kerim Somun

har studerat offentlig förvaltning vid universitetet i Sarajevo och projektledning och design vid European Business School i Amsterdam. Han arbetar som programspecialist på Kreisau-Initiative e.V. i Berlin. Som utbildningsspecialist har han deltagit och arbetat i mer än hundra olika utbildnings- och yrkesutbytesprogram och är författare till flera utbildningsmaterial och vetenskapliga artiklar.

Lina Jurjević

är en specialist som arbetar med icke-formell utbildning inom områdena (historiska) mänskliga rättigheter och medborgarutbildning, samt en samordnare och konsult inom området för socialt medvetna kulturprojekt. Lina är vice ordförande och arbetar som projektsamordnare och utbildare i mänskliga rättigheter vid föreningen HERMES i Zagreb, Kroatien. Hon har tagit magisterexamen i historia och konsthistoria.

Dr. Maja Nenadović

är debattcoach, facilitator, specialist på mänskliga rättigheter och medborgarutbildning, kritisk pedagogik, konsult inom programutformning, handledning och utvärdering. Som yrkesverksam med 20 års erfarenhet har hon arbetat i över 40 länder. Sedan 2012 har hon genomfört ”Across Divides – Training Workshops for Depolarizing Communication”, en metodik som hon utvecklat och testat på fältet genom en rad workshops och dialoger med både dem som använder diskriminerande och hatretorik, samt de som är måltavlor för den. Maja har tagit doktorsexamen vid Amsterdams universitet och är medgrundare av Hermes och Reflectory, ett konsultföretag inom området konflikthantering, social sammanhållning och medborgarengagemang.

Robert Örell

är ledare för Transform. Som senior specialist på området förebyggande och motverkande av våldsam extremism (P/CVE) har han över två decennier av erfarenhet av att arbeta med att stötta avhopp från våldsbejakande extremism och kriminella gäng med fokus på återintegrering. I tio år arbetade han som chef för Exit Sweden och i tre år var han chef för Exit USA inom frivilligorganisationen Life After Hate. Sedan 2011 har Robert varit medlem av styrkommittén för RAN – Radicalisation Awareness Network och co-chair för arbetsgruppen RAN Rehabilitation.

Dr. Susanna Z. Papp

är Transforms medgrundare och projektledare. Hon är psykolog, utbildare och föreläsare inom kapacitetsutveckling i kommunikation, konflikthantering och reparativa metoder. Hon är medlem i EU:s RAN nätverk och medlem i RAN expertpool. Susanna har doktorerat i psykologi vid ELTE-universitetet i Budapest.

Tanja Raič-Tarčuki

har 17 års erfarenhet av strategisk planering och utvecklingskonsultationer samt av att utforma och förvalta omfattande internationella utbildningsprogram (för ungdomar). Hon har arbetat med olika europeiska, amerikanska och afrikanska civila samhälles organisationer. Hon har tagit magisterexamen i kommunikation och PR (journalistik) vid universitetet i Mostar (Bosnien och Hercegovina) och är för närvarande doktorand i kommunikationsstudier vid universitetet i Zagreb (Kroatien).

Tvrtko Noa Pater

är ordförande och utbildare för föreningen HERMES i Zagreb, Kroatien. Han har över 20 års erfarenhet av att undervisa i argumentation, kritiskt tänkande, retorik, talande och debatt, samt utbildning om Förintelsen, mänskliga rättigheter och internationell straffrätt.