Europeiska värderingar:
kortsats och lektionsplan

Europeiska värderingar kortsats

Denna kortsats är en blandning av Europeiska unionens historia, filosofi, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och principer samt samtida dilemman och frågor om de europeiska värderingarnas roll och betydelse i våra samhällen.

Korten är i nedladdningsbara/utskrivningsbara pdf-format, med en bild på omslaget (symbolisk eller historisk) och med text på baksidan som förklarar bilden/begreppet genom en definition och som ställer viktiga diskussionsfrågor eller dilemman.

De utskrivbara korten kan laddas ner på:

Europeiska värderingar: lektionsplan: