Lärarens guide till depolarisering

DARE:s "Lärares guide till depolarisering"

är utformad för att stärka lärares och ungdomsarbetares färdigheter när det gäller att handskas med polariserande åsikter och ämnen och hantera dem i klassrums situationer. I guidens introduktions det introduceras psykologin och sociologin bakom polarisering i samhället, avsnittet följs av praktiska övningar och aktiviteter som bygger upp förståelse för polariseringen och kunskap om hur den kan spridas eller avvärjas.

Länken för pedagoger: