DARE - Depolarisation Activism for Resilient Europe

Projektet skapades för att inspirera ett kritiskt lärandeutrymme, samt ungdomsledd och handlingsorienterad dialog om olika samtida utmaningar som polarisering, radikalisering, psykisk hälsa, kränkningar av mänskliga rättigheter.
Pedagogiska medieresurser

DARE to Care
videor och lektionsplaner

I utbildningsvideorna ”DARE to Care” presenteras inspirerande unga personer

som är aktiva inom olika områden och som tar itu med olika samhällsproblem och utmaningar i sina respektive samhällen.

Utbildningsmaterial

Lärarens guide till depolarisering

Hälsosam konflikt och konstruktiv dialog I klassrummet

Utbildning för kunskapsspridning om radikalisering

Utformade för att öka lärares, utbildares och ungdomsarbetares förståelse för radikaliseringsprocessen.

Europeiska värderingar: kortsats och lektionsplan

Samtida dilemman och frågor om de europeiska värderingarnas roll och betydelse i våra samhällen.

Moderna utmaningarr: video och lektionsplaner

Mer om DARE

Skapad för att inspirera till ett kritiskt lärande rum och ungdomsledd och handlingsinriktad dialog om olika samtida utmaningar.

Fem civilsamhällesorganisationer från Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Tyskland, Serbien och Sverige.