DARE - Aktivizam za depolariziranu i snažnu Evropu

Projekt nastao sa ciljem stvaranja prostora za kritički pristup učenju te dijalog usmjeren na mlade i njihov aktivizam u području savremenih izazova kao što su polarizacija,radikalizacija, mentalno zdravlje te kršenja ljudskih prava.

Obrazovni Mediji

Videozapisi i nastavni planovi DARE to Care

Obrazovni videozapisi „DARE to Care“ prikazuju inspirativne mlade pojedince

aktivne građane angažirane u različitim područjima, koji se bave različitim društvenim problemima i izazovima u svojim zajednicama.

Obrazovni Materijali

Vodič kroz depolarizaciju
za nastavnike

Učionica zdravog konflikta i konstruktivnog dijaloga

Trening osvješćivanja
o radikalizaciji

osmišljeni su kako bi pomogao u sticanju boljeg razumijevanja procesa radikalizacije.

Kartice & nastavni plan
Evropske vrijednosti

Potiče raspravu o ulozi i važnosti evropskih vrijednosti u našim društvima.

Savremeni izazovi
Video i nastavni planovi

Više o DARE

DARE nastoji ojačati aktivno građanstvo i evropske vrijednosti te promovisati i osnažiti glasove mladih i njihov građanski angažman.

Pet organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Srbije i Švedske.