Vodič kroz
depolarizaciju

„Vodič kroz depolarizaciju za nastavnike“ projekta DARE

namijenjen je izgradnji vještina nastavnika i osoba koje rade sa mladima u području obrade i uspješnog suočavanja sa polarizirajućim stavovima i temama. Teorijski dio vodiča bavi se psihologijom i sociologijom polarizacije u društvu, nakon čega slijede vježbe i aktivnosti koje izgrađuju razumijevanje polarizacije te proširuju znanja o tome kako je smanjiti ili neutralizovati.

Vodič za nastavnike: