Partnerske organizacije

Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES)

nevladina je i neprofitnaorganizacija koja djeluje na području cijele Hrvatske, kao i na širem regionalnom području zemalja bivše Jugoslavije. Misija HERMES-a je obrazovanje za demokratsko stanovništvo kroz razvoj i primjenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa zasnovanih na promovisanju nenasilnih komunikacijskih metoda poput strukturiranog i kritičkog razmišljanja, aktivnog slušanja te radikalne empatije kao alata zarješavanje i prevenciju sukoba. Aktivnosti HERMES-a zasnivaju se na korištenju debatnih vještina u borbi protiv diskriminacije, pridonošenju aktivnom građanstvu, podizanju svijesti o ljudskim pravima i podsticanju izgradnje otvorenog i inkluzivnog demokratskog društva.

Kreisau-Initiative e. V.

osnovali su u ljeto 1989. godine građani istočnog i zapadnog Berlina kako bi podržali osnivanje i održavanje međunarodnog Centra za susrete mladih u Krzyżowi, u Poljskoj. Kreisau-Initiative već više od trideset godina organizuje radionice, treninge i sastanke sa sudionicima iz cijeloga svijeta, koji pripadaju različitim generacijama i imaju različite obrazovne i društvene pozadine. Moralna hrabrost, socijalni i politički angažman, predanost demokratiji i ljudskim pravima glavni su fokus rada Kreisau-Initiative. Njihovi projekti tematski pripadaju području savremene historije i ljudskih prava, inkluzivnog obrazovanja, održivosti i međugeneracijskog dijaloga.

Otvorena komunikacija (OK)

je akademska debatna mreža posvećena unaprjeđenju kulture dijaloga. Osnovali su je 1997. godine studenti i profesori Univerziteta u Beogradu po uzoru na debatne klubove prestižnih evropskih univerzitetskih centara. Više od 1500 studenata i srednjoškolaca završilo je njezine obrazovne programe iz područja debate, komunikacije, kritičkog mišljenja, argumentacije, pripreme slučaja (tzv. case building) i javnog nastupa. Misija osnivača bila je promovisanje kritičkog mišljenja, kulture mirnog dijaloga i tolerancije u tadašnjem konzervativnom srpskom društvu. Istovremeno, današnji ciljevi mreže usmjereni su prema integraciji Srbije u svijet evropske i svjetske debate, te implementacija niza projekata edukativnog i debatnog karaktera u Srbiji i regiji Zapadnog Balkana.

Mreža Zapadnog Balkana – Western Balkans Network (WEB)

nevladina je organizacija nastala kaorezultat uspješnog regionalnog obrazovnog projekta Model International Criminal Court Western Balkans -MICC WeB. MZB/WEB okuplja pojedince, interesne skupine, strukovne udruge i organizacije koje žele njegovati regionalnu saradnju i pomirenje organizovanjem zajedničkih radionica, sastanaka, okruglih stolova, seminara i studijskih putovanja. Naša je vizija mirna regija u kojoj se kroz dijalog i debatu raspravljao nedavnoj historiji, nacionalističkim sukobima, retorici koja izaziva podjele i ekstremističkim stavovima sa ciljem izgradnje trajnih mostova prijateljstva i umrežavanja u tom procesu.

TRANSFORM

je mlada neprofitna organizacija sa sjedištem u Švedskoj koja je osnovana sa ciljem podizanja svijesti, razmjene znanja i izgradnje kapaciteta za prevenciju i borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Organizacija Transform učestvuje u međunarodnim saradnjama i EU projektima namijenjenim širokom krugu profesionalaca pri čemu aktivno pridonosi svojim stručnim znanjem te osmišljavanjem i provedbom treninga (obuka) za sprečavanje i suzbijanje radikalizacije.

Website: under construction