Partnerske Organizacije

Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES)

nevladina je i neprofitna organizacija koja djeluje na području cijele Hrvatske, kao i na širem regionalnom području zemalja bivše Jugoslavije. Misija HERMES-a je obrazovanje za demokratsko građanstvo kroz razvoj i primjenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa zasnovanih na promicanju nenasilnih komunikacijskih metoda poput strukturiranog i kritičkog promišljanja, aktivnog slušanja te radikalne empatije kao alata za rješavanje i prevenciju sukoba. Aktivnosti HERMES-a zasnivaju se na korištenju debatnih vještina u borbi protiv diskriminacije, pridonošenju aktivnom građanstvu, podizanju svijesti o ljudskim pravima i poticanju izgradnje otvorenog i inkluzivnog demokratskog društva.

Kreisau-Initiative e. V.

osnovali su u ljeto 1989. godine građani istočnog i zapadnog Berlina kako bi podržali osnivanje i održavanje međunarodnog Centra za susrete mladih u Krzyżowi, u Poljskoj. Kreisau-Initiative već više od trideset godina organizira radionice, treninge i sastanke sa sudionicima iz cijeloga svijeta, koji pripadaju različitim generacijama i imaju različite obrazovne i društvene pozadine. Moralna hrabrost, socijalni i politički angažman, predanost demokraciji i ljudskim pravima glavni su fokus rada Kreisau- Initiative. Njihovi projekti tematski pripadaju području suvremene povijesti i ljudskih prava, inkluzivnog obrazovanja, održivosti i međugeneracijskog dijaloga.

Otvorena komunikacija (OK)

je akademska debatna mreža posvećena unaprjeđenju kulture dijaloga. Osnovali su ju 1997. godine studenti i profesori Sveučilišta u Beogradu po uzoru na debatne klubove prestižnih europskih sveučilišnih središta. Više od 1500 studenata i srednjoškolaca završilo je njezine obrazovne programe iz područja debate, komunikacije, kritičkog mišljenja, argumentacije, pripreme slučaja (tzv. case building) i javnog nastupa.
Misija osnivača bila je promicanje kritičkog mišljenja, kulture mirnog dijaloga i tolerancije u tadašnjem konzervativnom srpskom društvu. Istovremeno, današnji ciljevi mreže usmjereni su prema integraciji Srbije u svijet europske i svjetske debate, te provedbi niza projekata edukativnog i debatnog karaktera u Srbiji i regiji Zapadnog Balkana.

Mreža Zapadnog Balkana - Western Balkans Network (MZB/WEB)

nevladina je organizacija nastala kao rezultat uspješnog regionalnog obrazovnog projekta Model International Criminal Court Western Balkans – MICC WeB. MZB/WEB okuplja pojedince, interesne skupine, strukovne udruge i organizacije koje žele njegovati regionalnu suradnju i pomirenje organiziranjem zajedničkih radionica, sastanaka, okruglih stolova, seminara i studijskih putovanja. Naša je vizija mirna regija u kojoj se kroz dijalog i debatu raspravlja o nedavnoj povijesti, nacionalističkim sukobima, retorici koja izaziva podjele i ekstremističkim stavovima s ciljem izgradnje trajnih mostova prijateljstva i umrežavanja u tom procesu.

TRANSFORM

je mlada neprofitna organizacija sa sjedištem u Švedskoj koja je osnovana s ciljem podizanja svijesti, razmjene znanja i izgradnje kapaciteta za prevenciju i borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Organizacija Transform sudjeluje u međunarodnim suradnjama i EU projektima namijenjenima širokom krugu profesionalaca pri čemu aktivno pridonosi svojim stručnim znanjem te osmišljavanjem i provedbom treninga (obuka) za sprečavanje i suzbijanje radikalizacije.

Web stranica: u izradi