Vodič kroz Depolarizaciju

„Vodič kroz depolarizaciju za nastavnike“ projekta DARE

namijenjen je izgradnji vještina nastavnika i osoba koje rade s mladima u području obrade i uspješnog suočavanja s polarizirajućim stavovima i temama. Teorijski dio vodiča bavi se psihologijom i sociologijom polarizacije u društvu, nakon čega slijede vježbe i aktivnosti koje izgrađuju razumijevanje polarizacije te proširuju znanja o tome kako ju smanjiti ili neutralizirati.

Vodič za nastavnike: