O projektu

Projekt „DARE - Depolarization Activism for Resilient Europe“ (Aktivizam za depolariziranu i snažnu (otpornu) Evropu) strateško je partnerstvo pet organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Srbije i Švedske.

Nastao je sa ciljem stvaranja prostora za kritički pristup učenju te dijalog usmjeren na mlade i njihov aktivizam u području savremenih izazova kao što su polarizacija, radikalizacija, mentalno zdravlje te kršenja ljudskih prava.

Obrazovni materijali projekta DARE nastoje ojačati aktivno građanstvo i evropske vrijednosti te promovisati i osnažiti glasove mladih i njihov građanski angažman.