O Projektu

Projekat „DARE - Depolarization Activism for Resilient Europe“ (Aktivizam za depolarizovanu i snažnu (otpornu) Evropu) je strateško partnerstvo pet organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Nemačke, Srbije i Švedske.

Nastao je sa ciljem stvaranja prostora za kritički pristup učenju, kao i dijalog usmeren na mlade i njihov aktivizam u području savremenih izazova kao što su polarizacija, radikalizacija, mentalno zdravlje i kršenja ljudskih prava.

Obrazovni materijali projekta DARE nastoje da ojačaju aktivno građanstvo i evropske vrednosti i promovišu i osnažuju glasove mladih i njihov građanski angažman.