Video zapisi i nastavni planovi
Savremeni izazovi

Animirani edukativni video zapisi „Savremeni izazovi“

dekonstruišu složene fenomene, pružajući uvod u savremena društvena pitanja sa objašnjenjima.

Popratni nastavni planovi su osmišljeni kako bi pomogli nastavnicima pri sprovođenju kvalitetnih razgovora i rasprava o ovim temama u učionici, sa krajnjim ciljem produbljivanja razumevanja i kritičkog mišljenja.

Savremeni izazov - Polarizacija

Ovaj kratak animirani video zapis predstavlja fenomen polarizacije u društvu, oštru podelu na grupe koje imaju suprotstavljene vrednosti ili mišljenja o politici, ideologiji, raznim politikama, međunarodnim poslovima, veri, kulturi itd. Zašto je polarizacija problem i kako možemo doprineti depolarizaciji naših društava?

Savremeni izazov - Dezinformacije

Ovaj kratak animirani video zapis opisuje fenomen dezinformacija, kao primer štetnih informacionih poremećaja koji su u porastu. Na koji način dezinformacije prave štetu i kako možemo da se zaštitimo od njih?

Savremeni izazov - Ekstremizam

Ovaj kratak animirani video zapis nadovezuje se na temu radikalizacije, uvodeći fenomen ekstremizma koji od aktivnog suprotstavljanja (evropskim) vrednostima kao što su demokratija, vladavina prava i ljudska prava dovodi do tačke prihvatanja nasilja kao prihvatljivog načina promovisanja i borbe za određena stanovišta. Šta je ekstremizam i kako mu se odupreti?

Savremeni izazov - Radikalizacija

Ovaj kratak animirani video zapis opisuje fenomen radikalizacije, proces u kojem neko postupno usvaja radikalne, fundamentalističke ili ekstremističke stavove. Kako se pojedinac radikalizuje i kako možemo da sprečimo ili preokrenemo taj proces?

Savremeni izazov - Emigracija

Ovaj kratak animirani video zapis opisuje fenomen emigracije, čin napuštanja svoje zemlje kako bi se nastanili, često za stalno, u drugoj zemlji. Zašto ljudi odlučuju da emigriraju i na koji način iseljavanje utiče na zemlje?

Savremeni izazovi - Mentalno zdravlje

Ovaj kratak animirani video zapis je široki uvod u temu mentalnog zdravlja i važnosti destigmatizovanja čina traženja pomoći. Koji su neki od najčešćih problema mentalnog zdravlja i kako možemo da negujemo svoje mentalno zdravlje?

Savremeni izazov - Zagađenja koja uzrokuju pojedinci

Ovaj kratak animirani video zapis predstavlja izazov zagađenja koje uzrokuju pojedinci – različite načine na koje mi, kao pojedinci, donošenjem odluka, i životnim izborima i delovanjem direktno i negativno utičemo na našu životnu sredinu. Na koji način možemo da smanjimo pojedinačno zagađenje?

Savremeni izazov - Građanski angažman

Ovaj kratak animirani video zapis istražuje izazov građanskog angažmana, aktivnosti pojedinaca ili grupa koje teže da pozitivno odgovore na pitanja od javnog interesa. Zašto je građanski angažman važan i kako možemo da postanemo aktivni građani koji doprinose svojim zajednicama?

Savremeni izazov - Odakle si (zapravo)?

Ovaj kratak animirani video zapis istražuje naizgled bezazleno pitanje koje se redovno postavlja mnogim migrantima. Na koji način ovo pitanje može da svede nečiji identitet na društvenu grupu, rasu, nacionalnost ili kulturu i zašto podstiče osećaj otuđenosti?

Savremeni izazov - Nacionalizam

Ovaj kratak animirano video zapis opisuje fenomen nacionalizma, poistovećivanje sa sopstvenom nacijom, pružanje podrške i iskazivanje ljubavi prema svojoj naciji koje je povezano sa isključivanjem, odbacivanjem ili mržnjom prema drugim nacijama. Zašto je nacionalizam problem i kako se umesto toga možemo okrenuti patriotizmu?