Naš tim

Ana Janković

je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila je pravosudni ispit. Članica je Otvorene komunikacije od 2014. godine, a član njenog Upravnog odbora od 2017. godine. Ana je stručnjakinja za neformalno obrazovanje u područjima (istorijskih) ljudskih prava i građanskog obrazovanja i koordinatorka i konzultantkinja u području projekata za mlade, koji se odnose na podsticanje građanskog angažmana i razvoj kritičkog mišljenja.

Jasmin Elezović

je predsednik Mreže Zapadnog Balkana („Western Balkans Network“). Kao trener neformalnog obrazovanja podučavao je i mentorisao mlade na teme upravljanja društvenim mrežama, komunikacije, medijske pismenosti i društvenog preduzetništva. Jasmin je diplomirao Odnose sa javnošću na Odseku za komunikologiju Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Ponosni je vlasnik tradicionalne pržionice kafe „Cafe de Alma“ u srcu starog grada u Mostaru.

Katarina Lazić

je diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologija na Univerzitetu u Beogradu. Aktivna je članica nevladine organizacije Otvorena komunikacija 3 godine i članica njenog Upravnog odbora od 2020. godine. Od srednje škole uključena je u mnoge projekte usmerene na zaštitu ljudskih prava, prevenciju nasilja nad ženama, unapređenje zakonodavstva vezanog za LGBTQ+ osobe, edukacije učenika osnovnih škola o zaštiti životne sredine, zaštitu životinja i promovisanje veganstva.

Kerim Somun

je studirao javnu upravu na Univerzitetu u Sarajevu i projektni menadžment i dizajn na European Business School u Amsterdamu. Radi kao stručnjak za programe u Kreisau-Initiative e. V. u Berlinu. Kao obrazovni stručnjak učestvovao je i radio na više od stotinu različitih obrazovnih i stručnih programa razmene i autor je više obrazovnih materijala i naučnih radova.

Lina Jurjević

je stručnjakinja za neformalno obrazovanje u području (istorijskih) ljudskih prava i građanskog obrazovanja i koordinatorka i savetnica u oblasti društveno kulturnih projekata. Trenutno je potpredsednica, projektna koordinatorka i trener ljudskih prava udruženja Hermes u Zagrebu, u Hrvatskoj. Lina je magistrirala istoriju i istoriju umetnosti.

Dr. Maja Nenadović

je debatni trener, facilitator, stručnjakinja za ljudska prava i građansko obrazovanje, praktičar kritičke pedagogije, savetnica za osmišljavanje i praćenje i vrednovanje programa. Kao profesionalac sa 20 godina iskustva radila je u više od 40 zemalja sveta. Od 2012. godine sprovodi „Across Divides – Training Workshops for Depolarizing Communication“ (Preko podela – radionice obuke za depolarizovanu komunikaciju), metodologiju koju je razvila i testirala na terenu kroz niz radionica i dijaloga kako sa onima koji koriste diskriminišuću retoriku i govor mržnje, tako i sa onima prema kojima je ona usmerena. Maja je doktorirala na Univerzitetu u Amsterdamu i suosnivačica je HERMES-a i Reflectory-a, konsultantske kuće koja se bavi područjima transformacije sukoba, društvene kohezije i građanskog angažmana.

Robert Örell

je predsednik Transform-a. Kao viši stručnjak za prevenciju i suzbijanja nasilnog ekstremizma ima više od dve decenije radnog iskustva u području napuštanja nasilnog ekstremizma i organizovanih kriminalnih grupa, pomažući klijentima pri odvajanju i reintegraciji. Deset godina je radio kao direktor Exit Sweden-a, a tri godine Exit USA-a u sklopu udruženja Life After Hate. Od 2011. Robert je član Upravnog odbora Mreže za svest o radikalizaciji i kopredsedavajući Radne grupe za rehabilitaciju RAN-a.

Dr. Susanna Z. Papp

je suosnivačica Transform-a i voditeljka projekta. Radi kao psihološkinja, trener i predavačica u područjima jačanja kapaciteta u komunikaciji, upravljanju sukobima i restorativnim praksama. Članica je grupe stručnjaka EU Mreže za svest o radikalizaciji (RAN) za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma i stekla je doktorat iz psihologije na Univerzitetu ELTE u Budimpešti.

Tanja Raič-Tarčuki

ima 17 godina iskustva u strateškom planiranju i razvojnom savetovanju, kao i u osmišljavanju i vođenju opsežnih međunarodnih (mladih i andragoških) obrazovnih programa. Radila je sa raznim evropskim, američkim i afričkim organizacijama civilnog društva. Magistrirala je komunikologiju i PR (novinarstvo) na Univerzitetu u Mostaru (BiH), a trenutno je doktorantkinja komunikologije na Univerzitetu u Zagrebu (Hrvatska).

Tvrtko Noa Pater

je predsednik i trener u udruženju HERMES u Zagrebu, u Hrvatskoj. Ima više od 20 godina iskustva u podučavanju argumentacije, kritičkog mišljenja, retorike, javnog nastupa i debate, i kao trener i edukator u područjima obrazovanja o holokaustu, ljudskih prava i međunarodnog krivičnog prava.