Om projektet

Projektet 'DARE - Depolarisation Activism for Resilient Europe' är ett strategiskt partnerskap mellan fem civilsamhällesorganisationer från Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Tyskland, Serbien och Sverige.

Projektet skapades för att inspirera ett kritiskt lärandeutrymme, samt ungdomsledd och handlingsorienterad dialog om olika samtida utmaningar som polarisering, radikalisering, psykisk hälsa, kränkningar av mänskliga rättigheter.

DARE utbildningsmaterial syftar till att stärka aktivt medborgarskap och europeiska värderingar och främja och förstärka ungdomars röster och medborgerligt engagemang.