Bidragsgivare och stöder

Projektet "Depolariseringsaktivism för ett motståndskraftigt Europa" samfinansieras inom ramen för Erasmus+, key activity 2, strategiska partnerskap på ungdomsområdet.
Kontraktets nummer är 2021-1-HR01-KA220-YOU-000028570.
Projektet är planerat att pågå i 22 månader, från november 2021 till september 2023.

ANSVARSFRISKRIVNING

Denna webbplats representerar projektet som samfinansierades av Europeiska kommissionen. Författarna ansvarar själva för åsikterna och innehållet på denna webbplats och de återspeglar inte Europeiska kommissionens åsikter. Europeiska kommissionen är inte ansvarig för eventuella konsekvenser av användningen av denna webbplats.